Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 14 juni 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadsvergadering:  https://youtu.be/DH_JglhS_4o

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat aan de voorwaarden voor digitaal vergaderen is voldaan.

Mevrouw Sterenborg en de heer Idema zijn afwezig.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Voorgesteld wordt om het laantje tussen Postkade 15 en 16 te Stadskanaal aan de openbaarheid te onttrekken.
Video hoorzitting:  https://youtu.be/b1NRoZJAik0

Resultaat stemming

Besluit

Na hoofdelijke stemming aangenomen 12 voor (CDA, ChristenUnie, VVD), 9 tegen (SP, PvdA, GBS, D66, Fractie Mellies)

Voorgesteld wordt om:
1. De strategische visie vrijetijdseconomie Oost-Groningen 2030 vast te stellen;
2. In te stemmen om de structurele extra lasten van €9.750,00 te verwerken in de begroting 2022.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de Regionale Energie Strategie Groningen (RES 1.0) vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen, 19 voor, 2 tegen (Lokaal Betrokken en Fractie Reinders).

De heer Mellies stelt een vraag (vooraankondiging inzetmoment nematoden) die door wethouder Brongers wordt beantwoord.

De voorzitter sluit de vergadering.