Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 22 november 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering:  https://youtu.be/9Mi26Gg92YA

Agenda documenten

Agendapunten

Mevrouw Brinks spreekt in op agendapunt 10, Ingekomen stuken, over brief P 2021-365 (ID 959), 'Brief gemeenteraad Oosterstraat'.

Toezeggingen

Omschrijving
Bewoners Oosterstraat over bodemvervuiling voormalige gasfabriek

Voorgesteld wordt om:

  1. De begroting 2021 te wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de Najaarsnota 2021.
  2. De kredieten voor de gevraagde investeringen in de Najaarsnota 2021 beschikbaar te stellen.
  3. De Najaarsnota 2021 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

  1. Bijgaande grondexploitatie vast te stellen voor de herontwikkeling van de voormalige basisschool de Badde, Schoolstraat 63 te Musselkanaal;
  2. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 17 november 2021 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Andere verdeling wijkbudgetten
Beleidswijziging beslagvrije voet
Bronbestand maatregelen corona-aanpak
Definitieve Actieagenda lokale inclusie Stadskanaal 2021-2022
Jeugdhulpmonitor najaar 2021
Kosten sanering Marktstraat 66-68 Musselkanaal
Opschaling coronazorg Treant
Preventie Overleg Groningen
Resultaat inleveractie wapens
Stand van zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire oktober 2021
Taskforce Jeugdhulp 2021

Moties

Onderwerp
Motie van treurnis sanering Marktstraat 66-68

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Aanbieding zonnepanelen
Testen voor Toegang

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 17 november 2021 door aan de griffie.

Post aan de raad

Onderwerp
Aangenomen motie borstonderzoek
Aangenomen motie borstonderzoek
Artikel Nederland Logistiek (TLN) - gemeenteraadsverkiezingen 2022
Bereikbaarheids- en investeringsplan Noord-Nederland
Bospercelen 2e Boerendiep Musselkanaal
Brief gemeenteraad Oosterstraat
Brief GS over stand van zaken Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal
Coronabeeld week 41
Coronabeeld Week 44
De vervuiler betaalt
Elk dorp een eigen voedseltuin!
Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte
Handhaving en correspondentie daarover
Herinnering Digitale Raad op Zaterdag op 6 november 2021
Informatie avond Stichting Nedersaksenlijn
Informatiebijeenkomst 17 november wordt digitaal
Informatiebrief + bijlagen Regionale Agenda Oost-Groningen
Informatieve brief gemeenteraadsverkiezingen
Klimaatverandering in Nederland
Libau jaarverslag 2020 en speciale uitgave interview Theo Hoek
Nieuwe stakeholdermanager IMG
Nieuwsbrief - Oktober 2021
Nieuwsbrief Centrumvernieuwing Stadskanaal
Nieuwsbrief leeromgeving november 2021
Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Oproep voor verduurzaming en jong talent in verkiezingsprogramma
Persbericht VGG en VFG over advies ROB herverdeling gemeentefonds
Reminder Jubileumcongres KKNN 25 november
ROB-nieuwsbrief november 2021
Straatverlichting Museumweg
Uitnodiging deelname: Politieke Vrouwen Weekend 2022
Uitnodiging toogdag VGG
Uitnodiging webinar
Uitnodiging webinar Raadsleden WTCG 25 november
Uitnodiging webinar warmtetransitie
Uitnodiging: Webinar 'Een verrijkte schoolomgeving'
Verduurzaming sportaccommodaties
Verslag bijeenkomst 14 september 2021 Is er iets te vieren?
VGG Toogdag gaat niet door
Voortgangsnotitie Oktober 2021
Wat doen we met 5G en wat doet het met ons?
Webinar Niet-aangeboren hersenletsel

Toezeggingen

Omschrijving
Mogelijkheden behouden podium herinrichting Europaplein