Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 20 september 2021

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadsvergadering:  https://youtu.be/2Kc2Cz3L_Uo.

Agenda documenten

Agendapunten

Inlichtingen college

Onderwerp
4e voortgangsrapportage centrumvernieuwing Stadskanaal
Evaluatie van de Beleidsnota 0e lijn ‘Voor-, vroeg-, en nazorg’
Meicirculaire 2021
Nijpende situatie Afghanistan
Procedure facetbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186'
Voorjaarsrapportage 2021 en financiële stukken Omgevingsdienst Groningen

Schriftelijke vragen

Onderwerp
Jeugdzorg
Mislopen gelden volkshuisvestingsfonds
Navolaan

Post aan de raad

Onderwerp
Motie Nedersaksenlijn
Nieuwbouw Meester Neuteboomschool

Moties

Onderwerp
Motie tekorten Wedeka wegens Corona

Toezeggingen

Omschrijving
Aanvraag omgevingsvergunning Tweede Boerendiep
Toezegging Nota Duurzaamheid en Voortgangsrapportage Warmtetransitie
Toezegging rapportage woonvisie

Toezeggingen

Omschrijving
Voormalig slachthuis Oosterstraat