Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 20 september 2021

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadsvergadering:  https://youtu.be/2Kc2Cz3L_Uo.

Agendapunten

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'.

Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 20 september 2021, geven dat uiterlijk woensdag 15 september 2021 door aan de griffie. Daarbij dient per brief te worden aangegeven op welke wijze de brief moet worden behandeld.

Inlichtingen college
Onderwerp
4e voortgangsrapportage centrumvernieuwing Stadskanaal
Evaluatie van de Beleidsnota 0e lijn ‘Voor-, vroeg-, en nazorg’
Meicirculaire 2021
Nijpende situatie Afghanistan
Procedure facetbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Mussel-A-kanaal WZ, hoogspanningsmast 186'
Voorjaarsrapportage 2021 en financiële stukken Omgevingsdienst Groningen

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord.

Schriftelijke vragen
Onderwerp
Jeugdzorg
Mislopen gelden volkshuisvestingsfonds
Navolaan

Klik op dit agendapunt. Op uw tablet ziet u dan de brieven, die raadsleden op de lijst van ingekomen stukken hebben geplaatst. Het gaat om brieven die zijn ontvangen vanaf 24 augustus 2021 tot dinsdag 14 september 2021 met als kenmerk P 2021-260 tot en met P 2021-283. Deze brieven zijn te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'.

Raadsleden die ingekomen stukken inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 20 september 2021, geven deze stukken uiterlijk 15 september 2021 door aan de griffie. Daarbij dient per ingekomen stuk te worden vermeld op welke wijze het stuk moet worden behandeld.

Post aan de raad
Onderwerp
Motie Nedersaksenlijn
Nieuwbouw Meester Neuteboomschool
Moties
Onderwerp
Motie tekorten Wedeka wegens Corona
Toezeggingen
Omschrijving
Aanvraag omgevingsvergunning Tweede Boerendiep
Toezegging Nota Duurzaamheid en Voortgangsrapportage Warmtetransitie
Toezegging rapportage woonvisie
Toezeggingen
Omschrijving
Voormalig slachthuis Oosterstraat