Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

Voor informatie over of contact met de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de griffie.

Inspreken

In raadsvergaderingen en vergaderingen van de algemene raadscommissie kunt u het woord richten tot de leden van de gemeenteraad. Dit heet het spreekrecht. Tijdens raadsvergaderingen kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan. In de algemene raadscommissie is het ook mogelijk om over onderwerpen in te spreken die niet op de agenda staan.


Uiterlijk één uur tevoren aanmelden
Als u wilt inspreken moet u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0599 - 631 755 of e-mail naar griffie@stadskanaal.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk één uur voor het begin van de vergadering.


Vijf minuten spreektijd
Kort voor het begin van de vergadering meldt u zich in (de buurt van) de raadzaal bij de griffier. U kunt vlakbij de ingang van de raadzaal plaatsnemen, totdat de voorzitter u aankondigt. In maximaal vijf minuten zet u uw mening uiteen. Raadsleden kunnen hierna vragen aan u stellen. Die kunt u beantwoorden. De gemeenteraad besluit vervolgens wat met de informatie wordt gedaan.


Tekst graag digitaal aanleveren
Heeft u uw tekst uitgeschreven? Dan zouden we die graag digitaal (of op papier) ontvangen via griffie@stadskanaal.nl. De raadsleden kunnen uw tekst dan later nog eens doorlezen.


Wanneer kunt u niet inspreken?

  • Over een onderwerp, waarbij al de mogelijkheid tot horen door de raad of een commissie namens de raad heeft plaatsgevonden;
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Als een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  • Over begrotingsstukken, met uitzondering van ombuigingen.
Post aan de raad

U kunt ook een brief of een e-mail aan de gemeenteraad sturen.
Die komen allemaal (behalve reclame) op deze website in het overzicht 'Post aan de raad' te staan.


Soms wil een raadslid zo’n brief bespreken tijdens een raadsvergadering. De brief wordt dan op de ‘lijst van ingekomen stukken’ gezet.


Vanwege de privacy van briefschrijvers worden sommige gegevens verwijderd of onleesbaar gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. De raadsleden krijgen die gegevens wel te zien.


Als u hierover opmerkingen heeft horen we die graag, bijvoorbeeld als iets vergeten is of als u uw gegevens als briefschrijver juist wel online gepubliceerd wilt hebben. Neem dan contact op met de griffie via telefoonnummer 0599 - 631 631 of stuur een e-mail naar griffie@stadskanaal.nl.