Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een tekstwijziging in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het oorspronkelijke voorstel wordt gewijzigd. Als de helft + 1 van de raadsleden vóór het amendement heeft gestemd is het amendement aangenomen.

Hier staat een groot aantal beleidsdocumenten die de afgelopen jaren door de gemeenteraad of door andere instanties zijn vastgesteld.


Om het zoeken eenvoudiger te maken zijn de documenten per thema ingedeeld.

Hier vindt u de financiële stukken van de gemeente vanaf 2011. Deze zijn onderdeel van de zogeheten Planning & Control (PC)-cyclus. Hiermee laat de gemeente zien of de doelstellingen van de gemeente bereikt worden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn.

De gemeenteraad moet het werk van het college van burgemeester en wethouders controleren. Daarom moet het college uit zichzelf informatie geven over allerlei zaken. Dat gebeurt vaak in een brief. Raadsleden kunnen zo’n brief aan de orde stellen tijdens een raadsvergadering.


Het komt ook regelmatig voor dat collegeleden tijdens een raadsvergadering of een commissievergadering mondeling informatie aan de raadsleden geven.

Tijdens een raadsvergadering kan een motie worden ingediend. Daarmee wordt een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders gedaan.
Als de helft + 1 van de raadsleden vóór de motie heeft gestemd is de motie aangenomen.


Een motie die niet gaat over een onderwerp dat al op de agenda staat heet een “motie vreemd aan de orde”.

De gemeenteraad krijgt veel brieven en e-mails van inwoners en organisaties. Die komen allemaal (behalve reclame) in dit overzicht. Soms wil een raadslid zo’n brief bespreken tijdens een raadsvergadering. De brief wordt dan op de ‘lijst van ingekomen stukken’ gezet.
Vanwege privacy worden sommige gegevens verwijderd of onleesbaar gemaakt. Bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. De raadsleden krijgen die gegevens wel te zien.

Raadsleden maken hun functies en nevenfuncties openbaar. Daar wordt een openbaar register van bijgehouden.
Geschenken met een geschatte waarde van meer dan 50 euro worden eigendom van de gemeente. Verder melden raadsleden hun deelname aan excursies, evenementen en buitenlandse reizen als deze betaald worden door anderen dan de gemeente. Ook dit wordt allemaal bijgehouden in openbare registers.

Raadsleden kunnen het college schriftelijk vragen stellen over een bepaald onderwerp. Het college moet daarop binnen drie weken antwoorden.
Die antwoorden worden altijd besproken in de volgende raadsvergadering.

Tijdens raadsvergaderingen beloven burgemeester en wethouder regelmatig dingen aan de gemeenteraad. Dat wordt in dit overzicht bijgehouden, zodat de voortgang bewaakt kan worden. De stand van zaken wordt in iedere raadsvergadering besproken.