Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het komt regelmatig voor dat raadsleden even buiten de vergadering onderling willen overleggen. Ook worden raadsvergaderingen gepauzeerd als de collegeleden bijvoorbeeld een antwoord op vragen met elkaar willen voorbereiden.
De vergadering wordt dan gepauzeerd. Dat wordt een schorsing genoemd.

De verordeningen die de gemeenteraad heeft vastgesteld staan op https://www.overheid.nl van de gemeente. De link daarnaar staat hieronder.

Raadsleden hebben veel te doen; stukken doornemen, vergaderen en contacten onderhouden. Gemeenteraadswerk is geen volledige baan, maar het is méér dan een hobby of vrijwilligerswerk.
Uit een onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur blijkt dat raadsleden in Nederland gemiddeld 15,9 uur per week aan het raadswerk besteden. Dat neemt alleen maar toe. Steeds meer taken van de landelijke overheid worden namelijk overgeheveld naar gemeenten. Haagse beslissingen moeten vooral in de decentrale bestuurspraktijk worden gerealiseerd, aldus de Raad voor het openbaar bestuur. Het werk van raadsleden wordt daardoor steeds omvangrijker en ingewikkelder.

Nee. U hoeft zich niet aan te melden als u een openbare vergadering van de raad wilt bezoeken. U kunt dan gewoon naar het gemeentehuis komen en op de publieke tribune plaatsnemen.
's Avonds is de hoofdingang van het gemeentehuis gesloten. U moet daarom gebruik maken van de ingang aan de rechter voorzijde van het gemeentehuis.

Raadsleden die namens dezelfde politieke partij in de gemeenteraad zitten vormen samen een fractie. Omdat er acht politieke partijen in de gemeenteraad zitten zijn er dus acht fracties.

De gemeenteraad van Stadskanaal vergadert sinds 2011 papierloos. Dat betekent dat alle vergaderstukken op de tablets van de raadsleden staan en niet meer worden afgedrukt. Dat is goed voor het milieu. Verder gaat de verspreiding van stukken een stuk efficiënter.

In raadsvergaderingen en vergaderingen van de algemene raadscommissie kunt u het woord richten tot de leden van de gemeenteraad. Dit heet het spreekrecht. Tijdens raadsvergaderingen kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan. In de algemene raadscommissie is het ook mogelijk om over onderwerpen in te spreken die niet op de agenda staan.


Uiterlijk één uur tevoren aanmelden
Als u wilt inspreken moet u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0599 - 631 632 of e-mail naar griffie@stadskanaal.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk één uur voor het begin van de vergadering.


Vijf minuten spreektijd
Kort voor het begin van de vergadering meldt u zich in (de buurt van) de raadzaal bij de griffier. U kunt vlakbij de ingang van de raadzaal plaatsnemen, totdat de voorzitter u aankondigt. In maximaal vijf minuten zet u uw mening uiteen. Raadsleden kunnen hierna vragen aan u stellen. Die kunt u beantwoorden. De gemeenteraad besluit vervolgens wat met de informatie wordt gedaan.


Tekst graag digitaal aanleveren
Heeft u uw tekst uitgeschreven? Dan zouden we die graag digitaal (of op papier) ontvangen via griffie@stadskanaal.nl. De raadsleden kunnen uw tekst dan later nog eens doorlezen.


Wanneer kunt u niet inspreken?

  • Over een onderwerp, waarbij al de mogelijkheid tot horen door de raad of een commissie namens de raad heeft plaatsgevonden;
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Als een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  • Over begrotingsstukken, met uitzondering van ombuigingen.

Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld per brief, e-mail of telefoon. U leest er via de link hieronder meer over.

De vergaderingen van de gemeenteraad worden op de eerste verdieping van het gemeentehuis gehouden. Een lift is aanwezig.
Er zijn twee publieke tribunes, één op de eerste verdieping en één op de tweede verdieping. De publieke tribune op de tweede verdieping is minder geschikt voor rolstoelgebruikers.
Het gemeentehuis heeft verder een invalidentoilet.

Soms wil een raadslid direct reageren op wat iemand zegt. Bijvoorbeeld omdat het vragen oproept of omdat hij zich aangesproken voelt. In dit geval kan hij gebruik maken van een interruptie. De spreker wordt dan onderbroken. Dit loopt altijd via de voorzitter.

Dat hangt ervan af hoeveel onderwerpen op de agenda staan. Afgesproken is dat raadsvergaderingen niet langer dan tot 23:30 uur duren. Als het nodig is gaat de vergadering dan de volgende dag om 19:30 uur door.

De verplichting voor de voorzitter van de gemeenteraad om tijdens de raadsvergaderingen de ambtsketen te dragen is gebaseerd op een Koninklijk Besluit uit 1852. Het gaat om het "Besluit houdende bepalingen omtrent de door de burgemeester te dragen onderscheidingstekenen", zie de link hieronder. Daarin wordt voorgeschreven dat de burgemeester de ambtsketen omheeft als hij de raadvergadering voorzit. Ook de ondervoorzitters van de gemeenteraad dragen de ambtsketen als zij een raadsvergadering voorzitten.