Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 6 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Onderwerp
  Fixbrigade
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Mevrouw Hoorn (PvdA) wil graag een motie vreemd aan de orde "Kinderhartcentrum UMCG' indienen. Hiervoor wordt agendapunt 14 toegevoegd aan de agenda.


  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld,.

  Besluit

  De raad stelt de agenda gewijzigd vast.

 4. 4

  Besluit

  De raad wijst de heer H.R. Kastermans per 6 februari 2023 aan als plaatsvervangend griffier.

 5. 5

  Mevrouw Hansje Töben van Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal (SKVS) De Pauw spreekt in over voorgenomen bezuinigingen in Kadernota Financieel Perspectief 2023-2033.

 6. 6

  Alle amendementen en moties zijn geplaatst bij de vergaderstukken van 6 februari 2023.


  Amendement  'Energielabel' ingediend door mevrouw Wubs (CDA) wordt ingetrokken. College heeft dit al toegezegd,


  Amendement  'Circulariteit ontwikkeling gemeentehuis' wordt ingediend door de heer Pals (D66) en na de stemming bij handopsteken verworpen met 10 stemmen voor (CDA, SP, D66 en GBS) en 13 stemmen tegen (CU, LB, VVD en PvdA)


  Motie 'Groen' wordt door de heer Weinans (CDA) en de heer Bieze (GBS) ingediend en na stemming bij handopsteken verworpen met 7 stemmen voor (CDA, GBS en D66) en 16 stemmen tegen (CU, SP, LB, VVD en PvdA)


  Motie 'Onderwijshuisvesting' ingediend door mevrouw Wubs (CDA), mevrouw Luijken (SP), de heer Bieze (GBS) en de heer Pals (D66) wordt ingetrokken. College neemt gewijzigde motie over.


  Motie 'Welstad' ingediend door mevrouw Wubs (CDA), de heer Pals (D66), de heer Bieze (GBS) en mevrouw Luijken (SP) wordt na stemming bij handopsteken verworpen met 10 stemmen voor (CDA, D66, GBS en SP) en 13 stemmen tegen (CU, LB, VVD en PvdA).


  Motie 'Fietsroute' ingediend door mevrouw Zwiers (LB), mevrouw Schipper (PvdA0 en mevrouw Luijken (SP) wordt ingetrokken. College neemt de motie over.


  Motie 'Jeugdcentrum' ingediend door mevrouw Luijken (SP), de heer Pals (D66), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College neemt de tekstueel gewijzigde motie over.


  Motie 'Led' ingediend door mevrouw Huizing (VVD), mevrouw Wubs (CDA), mevrouw Zwiers (LB), mevrouw Luijken (SP), de heer Pals (D66) en de heer Bieze (GBS) wordt na stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  Motie 'Mantelzorg- en pleegzorgwaardering' ingediend door de heer Beize (GBS), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Pals (D66) wordt na stemming bij hand opsteken unaniem aangenomen,


  Motie 'Versneld repareren fietspaden Handelsstraat-Poststraat' ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College neemt de motie over.


  Motie 'Brievenbrigade' ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College gaat aan de slag met versimpeling van de communicatie (w.o. brieven) en informeert de raad daarover.


  Motie 'Circulariteit ontwikkeling gemeentehuis' wordt ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College zegt toe dat circulariteit wordt meegenomen in alle scenario's.


  Motie 'Jongeren betrekken bij de RES' ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken, College kijkt hoe jongeren meer betrokken kunnen worden.


  Motie 'SKVS De Pauw' ingediend door de heer Pals (D66) wordt na stemming bij handopsteken verworpen met 5 stemmen voor (D66, SP en de heer Wiersema van het CDA) en 18 stemmen tegen (CU, VVD, PVDA, GBS, LB en 3 leden fractie CDA).


  De door het college overgenomen moties worden ook opgenomen in het overzicht 'Toezeggingen'.

  Besluit

  Alle amendementen en moties zijn geplaatst bij de vergaderstukken van 6 februari 2023. 


  Amendement 'Energielabel' ingediend door mevrouw Wubs (CDA) wordt ingetrokken. College heeft dit al toegezegd,


  Amendement 'Circulariteit ontwikkeling gemeentehuis' wordt ingediend door de heer Pals (D66) en na de stemming bij handopsteken verworpen met 10 stemmen voor (CDA, SP, D66 en GBS) en 13 stemmen tegen (CU, LB, VVD en PvdA)


  Motie 'Groen' wordt door de heer Weinans (CDA) en de heer Bieze (GBS) ingediend en na stemming bij handopsteken verworpen met 7 stemmen voor (CDA, GBS en D66) en 16 stemmen tegen (CU, SP, LB, VVD en PvdA)


  Motie 'Onderwijshuisvesting' ingediend door mevrouw Wubs (CDA), mevrouw Luijken (SP), de heer Bieze (GBS) en de heer Pals (D66) wordt ingetrokken. College neemt gewijzigde motie over.


  Motie 'Welstad' ingediend door mevrouw Wubs (CDA), de heer Pals (D66), de heer Bieze (GBS) en mevrouw Luijken (SP) wordt na stemming bij handopsteken verworpen met 10 stemmen voor (CDA, D66, GBS en SP) en 13 stemmen tegen (CU, LB, VVD en PvdA).


  Motie 'Fietsroute' ingediend door mevrouw Zwiers (LB), mevrouw Schipper (PvdA0 en mevrouw Luijken (SP) wordt ingetrokken. College neemt de motie over.


  Motie 'Jeugdcentrum' ingediend door mevrouw Luijken (SP), de heer Pals (D66), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College neemt de tekstueel gewijzigde motie over.


  Motie 'Led' ingediend door mevrouw Huizing (VVD), mevrouw Wubs (CDA), mevrouw Zwiers (LB), mevrouw Luijken (SP), de heer Pals (D66) en de heer Bieze (GBS) wordt na stemming bij handopsteken unaniem aangenomen.


  Motie 'Mantelzorg- en pleegzorgwaardering' ingediend door de heer Beize (GBS), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Pals (D66) wordt na stemming bij hand opsteken unaniem aangenomen,


  Motie 'Versneld repareren fietspaden Handelsstraat-Poststraat' ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College neemt de motie over.


  Motie 'Brievenbrigade' ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College gaat aan de slag met versimpeling van de communicatie (w.o. brieven) en informeert de raad daarover.


  Motie 'Circulariteit ontwikkeling gemeentehuis' wordt ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken. College zegt toe dat circulariteit wordt meegenomen in alle scenario's.


  Motie 'Jongeren betrekken bij de RES' ingediend door de heer Pals (D66), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Wubs (CDA) en de heer Bieze (GBS) wordt ingetrokken, College kijkt hoe jongeren meer betrokken kunnen worden.


  Motie 'SKVS De Pauw' ingediend door de heer Pals (D66) wordt na stemming bij handopsteken verworpen met 5 stemmen voor (D66, SP en de heer Wiersema van het CDA) en 18 stemmen tegen (CU, VVD, PVDA, GBS, LB en 3 leden fractie CDA). 


  De door het college overgenomen moties worden ook opgenomen in het overzicht 'Toezeggingen'.

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Circulariteit
  Amendement Energielabel

  Moties

  Onderwerp
  Motie Brievenbrigade
  Motie Circulariteit ontwikkeling gemeentehuis
  Motie Fietsroute
  Motie Groen
  Motie Jeugdcentrum
  Motie Jongeren betrekken bij de RES
  Motie Led-armatuur
  Motie Mantelzorg- en pleegzorgwaardering
  Motie Onderwijshuisvesting
  Motie SKVS de Pauw
  Motie Versneld repareren fietspaden Handelstraat-Poststraat

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Fietsroute 'Proef en beleef de gemeente Stadskanaal'
  Jongeren betrekken in de RES (Regionale Energie Strategie)
  Jongerencentrum
  Onderwijshuisvesting
  Prioritering fietspad Handelsstraat/Poststraat
  Versimpeling communicatie
 7. 7

 8. 8

 9. 9

 10. 10

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.


  I 2023-002 Brief beleidregels leefgeldverstrekking Oekrainers.
  Mevrouw Sterenborg beantwoordt de vraag van mevrouw Koorn. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd wanneer het leefgeld wordt stopgezet.


  I 2023-097 Ontwerp CHW bestemmingsplan/Omgevingsplan
  De heer Hofstra beantwoordt de vraag van mevrouw Wubs.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Aanbieding Jaarverslag Informatievoorziening en Archiefbeheer 2021
  Beantwoording vragen n.a.v. Inlichtingen college 19 december 2022 Onderzoek ombudsfunctie I-2022-065 - mailbericht
  Beleidsregel leefgeldverstrekking conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Indexering tarieven WMO
  Jaarverslag 2021 Toezicht calamiteiten en geweld Wmo
  Motie FIXbrigade
  Ontwerp bestemmingsplan Stadskanaal Kern, Prins Hendriklaan en Wilhelminalaan
  Ontwerp Chw-bestemmingsplan/omgevingsplan
  Uitvoeringskosten beëindigen Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS)
  Warmtepomp
 11. 11

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.


  S 2022-09 Sportclubs ingediend door de heer Elzen van de ChristenUnie op 20 december 2022
  Het college heeft de vraag op 24 januari 2023 beantwoord.


  De heer Elzen is akkoord met de beantwoording. Hiermee is de schriftelijke vraag afgedaan.

 12. 12

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.


  P 2022-431 Brandweerzorg 2030.
  De heer Sloots beantwoordt de vraag van de heer Mulder


  P 2022-426 Motie Kinderhartchirurgie UMCG van de gemeente Weststellingwerf.
  Mevrouw Koorn wil haar steun betuigen en dient onder agendapunt 14 een motie hiervoor in.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Brandweerzorg 2030 - Informatiebijeenkomsten raadsleden
  Brief begroting 2023; repressief toezicht
  Coronabeeld Groningen week 1 - 2023
  Coronabeeld Groningen week 2 - 2023
  Coronabeeld Groningen week 50
  Coronabeeld Groningen week 51
  Coronabeeld Groningen week 52
  Enquête onderzoek politieke besluitvorming
  Herinnering - Uitnodiging Onderzoeks- en beleidscafé 19 januari 2023
  Herinnering Kennismiddag MER op 26 januari 2023
  Informatiebrochure over de jaarwisseling
  Kaderbrief 2024 - 2027
  Met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overeind houden
  Motie 'Kinderhartchirugie UMC Groningen'
  Nedersaksenlijn Kerstboodschap gemeente Stadskanaal
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief december 2022 RES Groningen
  Nieuwsbrief december RKC Stadskanaal
  Nieuwsbrief januari 2023
  Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Stadskanaal 2023-2024
  Raadsinformatiebrief Beëindiging GRIP4 Vluchtelingencrisis
  Uitnodiging ledenbijeenkomst Verenigingsstrategie 2030
  Uitnodiging Midwinterhoornwandeling 6 januari 2023
  Uitvoeringsprogramma Regio Deal 2023
 13. 13

  T 2022-20 Informatiebijeenkomst mensenhandel door het zorg en veiligheidshuis.
  De griffie heeft overleg met de ZVH voor het plannen van een datum.


  T 2022-24 Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabaksverkoop.
  De heer Sloot informeert de raad mondeling. Kan van de lijst van toezeggingen af.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Heronderzoeken afschaffen algemene voorziening schoonmaak
  Naleving leeftijdgrens alcohol- en tabaksverkoop
 14. 14

  Motie "Kinderhartchirurgie UMCG' ingediend door mevrouw Koorn (PvdA), de heer Van der Heide (CU), mevrouw Wubs (CDA), mevrouw Luijken (SP), mevrouw Zwiers (LB) en de heer Klopstra (VVD) wordt na stemming bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  Motie Kinderhartchirurgie UMCG
 15. 15
  Rondvraag
 16. 16

  De voorzitter sluit de vergadering.