Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 24 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 7

 6. 8

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Aanpak (invasieve) Exoten
  Bestemmingsplan Stadskanaal Kern Utrechtselaan
  Concept Kaderbrief 2024 Publiek Vervoer
  Uitvoeringsbudget klimaat- en energiebeleid

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Ereschuld
 7. 9

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  KIZ afdeling - Refaja
 8. 10

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Algemene ledenvergadering VGG 23 mei a.s.
  Artikel De geringe invloed van CO2
  Bestuurlijke reactie niet aardbevingsgemeenten Ereschuld
  Digitale Informatiesessie Ereschuld-Groningen op vrijdag 31 maart om 10.30 uur
  Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
  Jaarverslag 2022 regio deal Oost Groningen
  Jaarverslag 2022 Regionaal Beleidsplan Veiligheid
  Leden Brief Modelverordening Gemeentelijke Rekenkamer
  MIRT -TEN-T AO spoor Spoorgoederenvervoer modal shift ontsluiting Eemsdelta conform TEN-T specificaties
  Nieuwsbrief april
  Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje maart 2023
  Persbericht 'GBB komt met maatregelen en aanbevelingen als reactie op PEAG rapport'
 9. 12

  Moties

  Onderwerp
  Motie SDG (Sustainable Development Goals)
 10. 13
  Rondvraag
 11. 14
  Sluiting