Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 22 mei 2023

20:15 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 en het Algemeen Financieel kader 2024 van Wedeka Bedrijven
  2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging van Wedeka bedrijven.
  3. De financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2023 Wedeka Bedrijven te verwerken in de begroting
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023 vast.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan waarbij het ontwerpbesluit is vervat in het GMLbestand met de IMRO-code NL.IMRO.0037.OV2105-on01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.OV2105-on01.dwg ontleend aan de BGT d.d. 19-3-2021,
  2. In te stemmen met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB).

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad wijzigt de Verordening Starterslening Stadskanaal 2015  door de ‘Inleiding’ en de daaronder opgenomen tekst te verwijderen;

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Topbedrag Starterslening
 9. 9

 10. 10

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  AED netwerk Stadskanaal
  Brief glasvezel Delta Musselkanaal en Stadskanaal
  Brief ontwerpbestemmingsplan landelijk gebied, Musselweg 100
  Definitief besluit VTH taken - Bouw
  Jaarverantwoording kinderopvang 2022
  Nieuwbouw onderwijsvoorziening Maarsveld
  Programmaplan Werk in zicht 2023 -2027
  RTV 1 - aanwijzing lokale publieke media-instelling
 11. 11

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 12. 12

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Aanbieding conceptbegroting SOZOG 2024 en jaarrekening 2022
  Advies ROB
  Begrotingscirculaire 2024-2027
  Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
  Boekwerk monitor Brede Welvaart Groningen 2022
  enquête
  Informatiebrief aan de gemeenteraden
  Jaarcongres VNG
  Nieuwsbrief april
  Nieuwsbrief mei 2023
  Nieuwsbrief RES mei 2023 en Persbericht RES 2.0
  Onderzoek van Kernpunt Migratie
  Rapport Burger in zicht
  Terugblik op 2022 Mee Noord
  uitnodiging congres "De strijd om het gelijk"
  Uitnodiging meet-up kunstmatige intelligentie (AI)
  Uitnodiging netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën 29 juni a.s.
  Uitnodiging themaberaad 'Toekomst van de democratie, de kracht van burgerberaden
  Uitspraak zaak raadslid Peters
  VNG handreiking omgaan met ambtelijke bijstand gemeenteraden
  Voortgangsnotitie mei 2023 Raden in verzet

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Aanbevelingen rapport 'burger in zicht' van de nationale ombudsman
 13. 13

 14. 14

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Brandbrief thuisonderwijs
  Leilindes fietspad Handelskade
 15. 15
  Sluiting