Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 10 juli 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (2)

  Besluit

  De raad stelt de jaarstukken 2022 vast en besluit uit het voordelige resultaat (€ 8.377.000,00) € 3.695.000,00 toe te voegen aan de reserve Verkoop aandelen Essent en € 4.682.000,00 aan de Algemene reserve.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Cijfers Veilig Thuis Groningen
  Duurzame oplossing opvang Oekraïners
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (2)

  Besluit

  De raad heeft Kennis genomen van het voornemen van het college om de Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG) aan te gaan en besluit geen zienswijze in te dienen bij het voornemen van het college om Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG) aan te gaan

 7. 7

  De raad heeft kennisgenomen van de conclusies en de gedane toezegging en wacht nadere rapportage van het college af.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (3), VVD (2)

  Besluit

  De raad heeft kennis genomen van de conclusies en gedane toezegging en wacht nadere rapportage van het college af.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Aanbevelingen rapport Burgerparticipatie
 8. 8

 9. 9

  Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Brief gewijzigde jaarstukken 2022 gemeente Stadskanaal en erratum
  Brief Ontwerp dienstregeling Openbaar Vervoer 2024
  Transitievisie Warmte
 10. 10

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 11. 11

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Brief Natuurwerkdag 2023
  Herinnering : KKNN Across the Border: Uitnodiging voor de ‘policy morning’ Rural Geographies in Transition congress, op 28 juni 2023 in Groningen.
  Herinnering Festival Goudgroen op 9 juli a.s.
  Ledenbrief toekomstbeeld Nederland
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad
  Nieuwsbrief Rekenkamercommissie Stadskanaal juni 2023
  Onderzoek naar dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten
  Oproep snel meer opvang nodig voor jongeren op de vlucht
  Petitie Geef de ouderzorg zuurstof!
  Vooraankondiging: bijeenkomst Elke regio Telt!

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Onderzoek Dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten
 12. 12

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Hervormingsagenda zorg
  Ingroeipad Stichting Welstad
  Jeugdcentrum Musselkanaal
  Jongerencentrum
  Waarschuwingsborden fietspad
 13. 13
  Rondvraag
 14. 14
  Sluiting