Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 20 februari 2023

19:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631631
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.


Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad benoemt Mevrouw E. Meerstra per 1 maart 2023 als lid van de Rekenkamercommissie Stadskanaal

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad wijst mevrouw A. Kramer per 1 november 2022 aan als Functionaris voor Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad past de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (ozb) aan en wijzigt de “Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2023"  (1e wijziging).

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit de bijgaande grondexploitatie vast te stelen voor de realisatie en verkoop van twee bouwkavels aan de Utrechtselaan en de  financiële consequenties te verwerken in de begroting 2023.

 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  De raad keurt de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Scholengroep OPRON goed.

 10. 10

 11. 11

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] vóór 12.00 uur door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Aanbesteding ICT
  Beantwoording vragen begroting OPRON 2023
  Beleidsregels Noodfonds armoede Stadskanaal
  Bestuursovereenkomst Groninger gemeenten & Ministerie van Justitie en Veiligheid Opvang asielzoekers en Oekraïense ontheemden
  Doorbraakmethode
  Interbestuurlijk toezicht provincie Groningen
  VTH-taken Bouw
 12. 12

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 13. 13

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] vóór 12.00 uur door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  ‘Kompas, samen investeren in jeugd en gezin’
  Brief aan de tweede kamer - Hartcentrum UMCG
  Brief Eerste kamer - Extern voorzitterschap - Verzoek tot agenderen
  Coronabeeld Groningen week 3 - 2023
  Coronabeeld Groningen week 4 - 2023
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 24 januari 2023
  Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - Bewonersavond Grijpskerk 22 februari a.s.
  Rapport "Als de overheid niet thuis geeft"
  Vooraankondiging bijeenkomst Wet Gemeentelijke Regelingen 24 maart a.s.
 14. 14

  Er zijn geen openstaande moties. De moties en toezeggingen van de raadsvergadering van 6 februari jl. worden opgenomen in het overzicht van 27 maart a.s.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Aanvraag Noodfonds
  Bereik communicatie
  Dimmen felle verlichting openbare gebouwen
  Doorbraakmethode
  Noodfonds
  Vroegsignalering
 15. 16
  Rondvraag
 16. 17
  Sluiting