Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 16 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599-631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Insprekers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt in met de definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) Landelijk gebied, Tangerveldweg 18

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:


  1. Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland; 
  2. Kennis te nemen van de brief van de burgemeesters aan de gemeenteraden;
  3. De volgende zienswijze in te dienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland: "De gemeenteraad van Stadskanaal heeft in vergadering van 16 oktober 2023 besloten bij het kennisnemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024 - 2027 van de politie-eenheid Noord-Nederland een zienswijze over het stuk af te geven. Wij zien dat de aanwezigheid van het aanmeldcentrum in Ter Apel in toenemende mate een weerslag heeft op de beschikbare politiecapaciteit in de brede regio. Het aantal incidenten is fors toegenomen, terwijl de beschikbare politiecapaciteit relatief én absoluut is afgenomen. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van een voorziening die het landelijk belang dient, in dit geval het aanmeldcentrum in Ter Apel, niet langer de reden kan zijn dat de politie-inzet in de brede regio knelt. Wij roepen u op zich actief in te zetten op uitbreiding van de capaciteit in de regio en vragen u het nodige te doen de politie-inzet in de brede regio blijvend en passend bij de situatie in te vullen. Wij hebben onze burgemeester in onze vergadering opgeroepen actief mee te denken over het zoeken naar oplossingen die eraan bijdragen dat de beschikbare politiecapaciteit is afgestemd op de aantallen incidenten in de regio en de spreiding daarvan."; 
   4. De regioburgemeester hiervan in kennis te stellen.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (1), GBS (2), Lokaal Betrokken (2), PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit:


  1. Een bedrag van €105.000,00 op te nemen in de begroting 2024 en in de meerjarenraming 2025-2027 voor de uitvoering van de OOV (Openbare Orde en Veiligheid) 
   2. Een bedrag van €25.000,00 op te nemen in de begroting 2023 via de najaarsnota voor de uitvoering van de OOV (Openbare Orde en Veiligheid)

 8. 9

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Brief inzake locatie middellange termijn voor opvang van ontheemden uit Oekraïne
  Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2023-2027
 9. 10

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 10. 11

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag [DD-MM-JJJJ] door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Aangenomen motie: de natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen
  BNG Bank Erfgoedprijs
  Escape Room Ondermijning: Jonge Aanwas - Mensenhandel - Drugslab
  Garagebox
  Libau Jaarverslag 2022
  loonsverhogingen VVT-sector
  Nieuwsbrief Alliantie van Kracht tegen Armoede
  Nieuwsbrief Kracht van de Veenkoloniën september 2023
  Nieuwsbrief Oktober - 2023 Mensen met dementie in Groningen
  Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies
  Oproep bijdrage aardbeving Marokko
  OVB Jaarverslag en jaarrekening 2022
  Plannen Padelbanen bij de Tennisvereniging Stadskanaal
  Programma herfst 2023
  SAVE THE DATE | Minicongres Woonbeleid Kring Noord-NVRR
  SJS Freddie Pranger Memorial
  Tegenlicht meet up 'Maak 't simpel'
  Ter informatie: brief over aanvraag nieuwe Regio Deal
  Toeslagenaffaire
  Uitnodiging symposium
  Uitnodiging: webinar Transitie Landelijk Gebied
  Vooraankondiging: bijeenkomst Elke regio Telt!
  Webinar over de Transitie Landelijk Gebied
  Windmolens zijn niet duurzaam
 11. 12

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Brief inwoner Roekenoverlast
  Burgerinitiatieven Groen
  Fietsroute 'Proef en beleef de gemeente Stadskanaal'
  Overlast Eikenprocessierups
 12. 13
  Rondvraag
 13. 14
  Sluiting