Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 28 februari 2022

19:30

Locatie
online
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtu.be/WUVqx_EWvIY

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Er hebben zich nog geen insprekers gemeld.

 2. Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijk stemming aangenomen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie opvang vluchtelingen Oekraïne
 3. Voorgesteld wordt om:

  1. De exploitatie van zwembad de Horsten te Musselkanaal met ingang van het zwemseizoen 2022 over te dragen aan stichting Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal;
  2. Aan de stichting Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal een incidentele bijdrage te verstrekken van € 60.000,00 (exclusief BTW) voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen en een incidentele bijdrage van € 302.000,00 (exclusief BTW) voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en hiervoor kredieten beschikbaar te stellen:
  3. Het bestuur van de stichting Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal de inspanningsverplichting op te leggen om voor compensatie van de BTW over de investeringen optimaal gebruik te maken van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA);
  4. De besluitvorming over de exploitatie van bad Noord in Stadskanaal en zwembad Vlasmeer in Onstwedde te laten plaatsvinden medio 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met een toezegging van wethouder Brongers dat de expertise die in huis is, pro-actief wordt aangeboden aan zwembad Noord en Vlasmeer.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Expertise aanbieden zwembaden planvorming
 4. Voorgesteld wordt om:

  1.    Geen inhoudelijke afweging van de zienswijzen te maken;
  2.    Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Streekweg en Spanweg' met imro-code NL.IMRO.0037.BP1810 niet vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 5. Voorgesteld wordt om de afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 6. Voorgesteld wordt om:
  Mevrouw Huizing, mevrouw Sterenborg en de heer Mellies te benoemen tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven naar aanleiding van de op 16 maart 2022 te houden gemeenteraadsverkiezingen en de heer Van Beek, de heer Wiersema en mevrouw Schipper te benoemen tot eerste, tweede en derde vervangend lid van de commissie, met dien verstande dat ten hoogste één raadslid per fractie lid zal zijn van de commissie.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 7. U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 23-02-2022 door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Begroting Scholengroep OPRON 2022
  Beleidsregels giften Participatiewet gemeente Stadskanaal 2022
  Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
  Implementatieplan Lokale Inclusie Stadskanaal 2021 - 2024
  Kaderbrief 2023 Publiek Vervoer
  Ontwerp bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom
  Verbetering C2000 dekking Musselkanaal

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Wet normering topinkomens
 8. U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 9. U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 23-02-2022 door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Arbeidsmigranten
  Brandbrief corona toegangs bewijzen bij zwemles
  Coronabeeld Groningen week 3
  Coronabeeld Groningen week 4
  Coronabeeld Groningen week 5
  Coronabeeld Groningen week 6
  Cultuur in de college-akkoorden
  Deelmobiliteit en de rol van de gemeenteraad
  Een Zon op Aarde: Kernfusie
  Feestelijke lancering van het Preventie overleg Groningen.
  Inzet van collectieve ervaringskennis bij gemeenten
  Kernafval
  Manifest Lokale Versterking
  Mijn kwaliteit van leven in Stadskanaal
  MIRT/Nedersaksenlijn/Lelylijn leren van Duitsland en Oostenrijk
  Motie - pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweld
  Motie behoud kinderhartchirurgie UMCG
  Motie bewijsvermoeden
  Nieuwsbrief Scholengroep OPRON februari 2022
  Pleidooi om eventuele plannen voor windenergie in uw gemeente te temporiseren
  Raadsleden nieuwsbrief
  Regio Deal Oost-Groningen Nieuwsbrief februari 2022
  Spoorprojecten en Deltaplan Noord Nederland
  Tips voor Toegankelijke en begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen 2022
  Uitnodiging online lancering Preventie Overleg Groningen 3 maart 2022
  Vooraankondiging Dag van de Nedersaksenlijn op 18 mei
  Woning te kort