Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 9 mei 2022

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Video raadvergadering: https://youtu.be/mLCBgr71Xjw

Agenda documenten

Agendapunten

Er hebben zich nog geen insprekers gemeld.

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

In de raadsvergadering van 28 maart is mevrouw Bodewes door de raad benoemd als plaatsvervangend griffier. Zij zal in geval van nood onze griffier tijdens raadsvergaderingen vervangen. Zij zal nu worden beëdigd.

Voorgesteld wordt om In te stemmen met de visie begraven in Stadskanaal.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Post aan de raad

Onderwerp
Brief natuurbegraven

Voorgesteld wordt om:

  1. Het bestemmingsplan 'Stadskanaal Noord, Semsstraat 26' (als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0037.BP2004-vs01 met de ondergrond o_NL.IMRO.0037.BP2004-vs01.dxf d.d. 31-5-2021) met de bijbehorende stukken vast te stellen teneinde de bouw van een woning mogelijk te maken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om:

  • de heer S.H. Spoormans, met ingang van 30 maart 2022, voor een nieuwe zittingsperiode te herbenoemen als vast lid en tevens als voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming;
  • de heer G. Heiminge en mevrouw A.B. van Ulsen, met ingang van 30 maart 2022, voor een nieuwe zittingsperiode te herbenoemen als vast lid en tevens als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming;
  • de heer K. Jongsma en mevrouw C.M. Hovingh, met ingang van 30 maart 2022, voor een nieuwe zittingsperiode te herbenoemen als plaatsvervangend lid van de Commissie Rechtsbescherming.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Moties

Onderwerp
Motie begrotingstekort realisatie spoorverbinding Veendam - Stadskanaal

Post aan de raad

Onderwerp
Stand van zaken Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk woensdag 20 april 2022 door aan de griffie.

Inlichtingen college

Onderwerp
Energietoeslag lage inkomens
Kort geding aanbesteding Wmo begeleiding
Memo Koningsdag en -nacht
Menstruatiearmoede

Toezeggingen

Omschrijving
Evaluatie menstruatiearmoede

U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk woensdag 20 april 2022 door aan de griffie.

Post aan de raad

Onderwerp
Aanbieding RDA zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke
Aandacht voor het spelende kind
Aandacht voor laadinfrastructuur elektrische voertuigen
Achtergronden van de Groninger aardbevingen
Achtergrondinformatie lokale publieke omroep ten behoeve van coalitieakkoord
ALS protocol ter verbetering uitvoering Wmo
Begrotingscirculaire 2023-2026
Belang Laadinfrastructuur tav komende gemeentelijke bestuursperiode
Belang van een gezonde leefstijl, preventie en leefomgeving
Benoem nadeelcompensatie in het Raads- of Coalitieakkoord
Bericht aan gemeenteraadsleden
Brief A en O fonds gemeenten
Brief van Stichting Nedersaksenlijn aan onderhandelaars en gemeenteraad
Brief voor de gemeenteraad van de Raad voor het Openbaar Bestuur
Centrumvernieuwing Nieuwsbrief maart 2022
Collectieve en andere woonvormen in het coalitieakkoord
Congres Sociale Impact in het Noorden
Coronabeeld Groningen week 11
Coronabeeld Groningen week 13
Coronabeeld Groningen week 14
Cultuur in de collegeakkoorden
Digitaal Samenleven
Een nieuw perspectief voor een kansrijke regio
Erfgoed in de collegeakkoorden
Evenement Oogvereniging over inclusieve politiek
Felicitatiebrief Kinderombudsman
Felicitatiebrief Nationale Ombudsman
Gevolgen van de oorlog in Oekraïne
Hoe seniorvriendelijk wordt onze gemeente?
Informatie Editie Code geel
Informatiebrief 2 situatie Oekraïne
Informatiebrief situatie vluchtelingen
Inspiratie voor Beweging in je coalitieakkoord
Intensivering ondermijnende criminaliteit
Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket
Liggelden Gemeente Stadskanaal
Met toiletten erbij worden uw inwoners en bezoekers blij
Nieuwsbrief Agenda voor de Veenkolonien
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad #70 - 29 maart 2022
Nieuwsbrief Publiek Vervoer
Nieuwsbrief Publiek Vervoer april 2022
Nieuwsbrief Regio Deal Oost-Groningen – april 2022
Nieuwsbrief SER Noord-Nederland
Ondernemersmanifest ONL voor Ondernemers
Ontdek wat groen kan doen!
Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer
Ontwikkelingen Oekraïne
Publieke gezondheid in het nieuwe collegeakkoord
Raadsleden Nieuwsbrief 1 april 2022
Rioolenraad.nl helpt raadsleden bij keuzes rondom watertaken
Snel en duurzaam van Russisch gas af vraagt heldere keuzes en daadkracht
Sociaal werk Werkt!
Staatsontvoeringen in Nederland
Stadskanaal, een gemeente waar iedereen mee kan doen.
Stand van zaken gesprekken kabinet
Themabijeenkomst Bodemdaling
Vergroot de fietsveiligheid
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Milieu
Warmtetransitie in de gemeente Stadskanaal
Woningbouw project
Word Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel in het coalitieakkoord
Zon op Schooldak
Zonne-energie in uw gemeente

Toezeggingen

Omschrijving
Liggelden Gemeente Stadskanaal
Met toiletten erbij worden uw inwoners en bezoekers blij

Moties

Onderwerp
Motie mentruatie-armoede

Toezeggingen

Omschrijving
Kort geding aanbesteding Wmo begeleiding

Toezeggingen

Omschrijving
Elektrische laadpalen
Illegale dump door hogere stortkosten.
Vernielingen in Musselkanaal