Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 11 maart 2024

19:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
K. Sloots
Toelichting

Video raadvergadering: https://youtube.com/gemeenteraadstadskanaal


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632
U kunt bij een raadsvergadering alleen inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  De ‘jongerenambassadeurs’ Isabella Benton Nassy en Mergime Ferizi komen inspreken over agendapunt 6. Nota Duurzaamheid.

 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de Warmtevisie gemeente Stadskanaal vast.

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Zonneparken en coöperaties.
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de Nota Duurzaamheid 2024 - 2028 vast.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de notitie rechtmatigheidsverantwoording gemeente Stadskanaal 2023.
  2. De Financiële verordening gemeente Stadskanaal 2023 vast te stellen.
  3. De Controleverordening gemeente Stadskanaal 2023 vast te stellen.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad stelt de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2024 vast.

 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan 'Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C' voor het wijzigen van de bestemming dienstverlening naar een woonbestemming voor twee wooneenheden, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het plan is vervat in het GML-bestand met bijbehorende stukken met de IMRO-code NL.IMRO.0037.BP2204-vs01 met de ondergrond o-NL.IMRO.0037.BP2204-vs01.dxf d.d. 16-02-2023.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (4), ChristenUnie (5), D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit als lid van de Klankborgroep rekenkamer aan te wijzen:
  o Erik Louwdijk
  o Klaas Pals
  o Arjen Tamsma
  o Gerard Weinans

 11. 12

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die het college de afgelopen periode aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze brieven zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Inlichtingen college'. Raadsleden die brieven van het college inhoudelijk willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven dat uiterlijk donderdag 7 maart 2024 door aan de griffie.

  Inlichtingen college

  Onderwerp
  Brief aan de raad - Masterplan Regiocentra
  Brief aan de raad Infografic leerplicht schooljaar 2022/2023
  Brief omwonenden Gabriël-Damschool
  Raadsbrief - Prognose saldo begroting 2023
  Raadsbrief einde inzet CNNO aan de Manegelaan
  Raadsbrief -Interbestuurlijk toezicht
  Stand van zaken vervanging Drouwernermondse-brug
  Vergisters

  Toezeggingen

  Omschrijving
  Leerplicht
 12. 13

  U ziet bij dit agendapunt de schriftelijke vragen, die het college de afgelopen periode heeft beantwoord. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Schriftelijke vragen'.

 13. 14

  U ziet bij dit agendapunt de brieven, die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft ontvangen. Deze zijn ook te vinden in 'Overzichten' -> 'Post aan de raad'. Raadsleden die brieven willen bespreken tijdens de raadsvergadering geven deze stukken uiterlijk donderdag 7 maart 2024 door aan de griffie.

  Post aan de raad

  Onderwerp
  Alliantie van Kracht tegen Armoede | Nieuwsbrief
  Antwoordbrief op motie over aanhoudende situatie in Ter Apel
  Bericht J. Ham
  Bezwaar en protest
  Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur
  Dag voor de Raad 2024
  Gemeente Eindhoven raadpleegt inwoners over de opvang van vluchtelingen 
  HERINNERING: Uitnodiging Kenniscafé Basisvoorzieningen: Mobiliteit
  Het NK wielrennen voor raadsleden
  Motie vreemd Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Nieuwsbrief Kracht van de Veenkoloniën
  Nieuwsbrief Maart 2024 Mensen met dementie in Groningen
  Nieuwsbrief vluchtelingen en ontheemden
  Participatiewet
  Prangende vraag!
  Publiek Vervoer wint Privacy Award!
  Rapport Nationale ombudsman 'Hoe eerder, hoe beter
  Roemte Nieuwsbrief
  Save the date - Op eigen kracht vooruit! - conferentie Kans voor de Veenkoloniën - 28 maart 2024
  Straatverlichting
  Uitnodiging Jaarcongres Burger en Overheid: Bouwen aan Vertrouwen op 18 april 2024 in Amersfoort
  Uitnodiging Leergang Modern Gezag voor Raadsleden
  Uitnodiging Raadsleden en collegeleden
  Verontreiniging
  Voorbeeldmotie 'Zonder geld geen gemeenten' oproep informateur en onderhandelende partijen
  Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder
 14. 16

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  D66 (1), GBS (2), Lijst Ham (1), SP (2)
  tegen
  CDA (4), ChristenUnie (5), Lokaal Betrokken (3), PvdA (3), VVD (1)

  Moties

  Onderwerp
  Kansspelautomatenhal
 15. 17

  Toezeggingen

  Omschrijving
  OZB aanslag
 16. 18
  Sluiting