Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 7 september 2020

19:30

Locatie
Pleinzaal Geert Teis
Voorzitter
Y.P. van Mastrigt
Toelichting

Video raadsvergadering: https://youtu.be/Unh7cOJVPUQ

Agenda documenten

Agendapunten

Op 31 augustus jl. heeft de voorzitter de raadsvergadering geschorst om deze 7 september te vervolgen. De voorzitter heropent de vergadering.

De heer Mellies dient een amendement in maar trekt deze in na de toezegging door wethouder Brongers: de raad rapporteren over welke resultaten er behaald zijn, op welke onderdelen en hoe en of, met de dan beschikbare gegevens, er aanleiding is om de woonvisie eventueel aan te passen.

Voorgesteld wordt om:
De Woonvisie 2020-2025 vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

Aangenomen, 12 voor (ChristenUnie, CDA, VVD, LB), 10 tegen (SP, PvdA, GBS, D66) met inachtneming van de toezegging van de wethouder.

Amendementen
Onderwerp
Amendement woonvisie gemeente Stadskanaal 2020-2025
Toezeggingen
Omschrijving
Toezegging rapportage woonvisie

Voorgesteld wordt om:
De tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening Stadskanaal 2020” (nr. Z-19-059609), te
wijzigen (tweede wijziging).

Resultaat stemming
Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Idema
Hoe staat het met de ventilatie in de scholen in de gemeente?

Hamster
Ventilatie binnen de scholen is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

Hofstra
Begin juli werden we opgeschrikt door berichten over overschrijdingen van de ringweg wat mogelijk invloed zou kunnen hebben op de spoorlijn naar Stadskanaal. Welke activiteiten ontplooit het college dat de lijn wel door gaat?

Borgesius
Het college werd ook opgeschrikt. Wij hebben wederom gewezen op het regionale belang van deze spoorlijn. In 2018 was al een adhesiebetuiging opgezet, op dit moment zijn we een soortgelijke adhesiebetuiging aan het opstellen met het plan om deze zo breed mogelijk naar de provincie te sturen.

Hofstra
Er wordt gezocht naar testlocaties voor de GGD, kan het college de GGD overhalen om voor Stadskanaal als testlocatie te kiezen?

Verschuren
We zullen het verzoek overbrengen aan de GGD, maar zij gaan zelf over de keuze van testlocaties.

Mellies
De afgelopen jaren zijn in Maarswold diverse woningen gerealiseerd tot nul-op-de-meterwoningen. Door het gebruik van zwaar materiaal zijn beschadigingen aan wegen en trottoir opgetreden, is dit u bekend?

Brongers
Dit is bekend en staat op de planning om er iets aan te doen.

Luijken
Deze zomer zijn veel klachten binnen gekomen over overlast op diverse plekken. Wat doen we hier aan?

Van Mastrigt
Op dit moment is het rustig in Stadskanaal. Het beeld wordt herkend door handhaving en door politie. In het begin van de Coronatijd heeft het de instellingen veel moeite gekost om iets voor de jeugd te doen. Er wordt nu nagedacht over mogelijke oplossingen voor de jeugd waar ze bijvoorbeeld wel terecht kunnen, mocht er weer een lockdown komen.

De voorzitter sluit de vergadering.