Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 6 december 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Toelichting

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.

Video commissievergadering: https://youtu.be/sQKAUjBMsXM

Agenda documenten

Agendapunten

Informatieve behandeling
De rekenkamercommissie zal het rapport over de 'Planvoorbereiding in het fysieke domein' toelichten.

Post aan de raad

Onderwerp
Vooronderzoek rekenkamercommissie ‘Planvoorbereiding in het fysieke domein’

Informatieve behandeling
Mevrouw Andreae, bestuurder van OPRON, zal de raad informeren over de jaarstukken 2020 en de actuele ontwikkelingen bij OPRON.

Inlichtingen college

Onderwerp
Jaarstukken 2020 OPRON

Informatieve behandeling.
Wethouder Hamster geeft informatie over de context van de Regiovisie jeugdhulp.