Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 13 september 2021

19:30

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Toelichting

Vanwege het Corona-virus wordt deze vergadering online gehouden. Er kan dus geen publiek bij deze vergadering aanwezig zijn. Wel kan de vergadering via een live stream op YouTube worden gevolgd.

Video vergadering: https://www.youtube.com/watch?v=pCpinCsXW08.

Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken kunt u dat tot één uur tevoren melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.

Agenda documenten

Agendapunten

De voorzitter opent de online vergadering.

Er zijn geen mededelingen.

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

De raad heeft op 7 september 2020 de 'Woonvisie gemeente Stadskanaal 2020-2025' vastgesteld. Toen is toegezegd dat het college zou rapporteren over welke resultaten er behaald zijn, op welke onderdelen en hoe en of, met de dan beschikbare gegevens, er aanleiding is om de woonvisie eventueel aan te passen.
Die rapportage wordt via een presentatie toegelicht door mevrouw Pijpker (beleidsmedewerker). Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. De heren Bieze, Gelling, Hofstra, Maarsingh, Mellies, Pals, Tamsma, de dames Van der Heide en Luijken stellen vragen, die door mevrouw Pijpker en wethouder Brongers worden beantwoord.

Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

De voorzitter sluit de vergadering.