Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 8 maart 2021

20:00

Locatie
online
Voorzitter
I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Toelichting

Video commissievergadering:  https://youtu.be/L7VMl45mFuA

Mensen die tijdens deze vergadering willen inspreken kunnen dat tot één uur tevoren melden bij de griffie, griffie@stadskanaal.nl of 06 - 278 323 81.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de online vergadering.
  Extra welkom voor de heer Afman en mevrouw Goedhart die namens de rekenkamercommissie aanwezig zijn.

 2. Er zijn geen mededelingen.

 3. Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. De heer Afman (voorzitter Rekenkamercommissie) geeft een toelichting over het jaarverslag 2020.
  Vervolgens kunnen raadsleden vragen aan hem stellen.

  Er wordt geconstateerd dat er op dit moment geen financiële middelen zijn om het budget van de Rekenkamercommissie te verhogen. De rekenkamercommissie komt zo spoedig mogelijk met een aangepast voorstel/programma voor 2021 naar de raad.

 5. Er wordt geen gebruikgemaakt van dit agendapunt.

 6. De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.