Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie lachgas

ID
100
Kenmerk
M 2021-04
Onderwerp
Motie lachgas
Indiener(s)
  • A.I. Wubs-Kramer (CDA)
  • G. van der Heide (ChristenUnie)
  • J. Klopstra (VVD)
  • M. Luijken (SP)
Ingediend in
Raadsvergadering 2021 (14.a. Motie vreemd aan de orde)
maandag 19 april 19:30 tot 0:00
online
Stemming
15 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, SP en VVD) en 7 stemmen tegen (PvdA, Gemeentebelangen, Lokaal Betrokken, D66 en fractie Reinders)
Status
Aangenomen
Verantwoordelijke
K. Sloots
Toelichting
Einddatum
13-12-2021
Stand van zaken
In de raad van 13 december wordt de gewijzigde APV behandeld. Deze motie is verwerkt in de gewijzigde APV. Voorstel: afvoeren.
Behandeld in
Raadsvergadering 2021 (16. Toezeggingen en moties)
maandag 13 december 19:30 tot 0:00
online
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
13-12-2021
Bijlage(n)
Stemmen