Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 26 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
G. Schipper (PvdA)
Toelichting

Video vergadering: /www.youtube.com/watch?v=bAeEWf7nRhY


Als u tijdens deze vergadering wilt inspreken op hetgeen is geagendeerd kunt u dat tot een uur voor aanvang melden bij de griffie via griffie@stadskanaal.nl of 0599 631632.
Er kan niet worden ingesproken op een voorstel wanneer door de raad al gelegenheid geboden is om te worden gehoord.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

 5. 5
  Insprekers
 6. 6

  De raadscommissie is in de gelegenheid te reageren op de door het college van B&W voorgestelde beantwoording van de bij de raad ingediende zienswijzen en het ter vaststelling voorgelegde (ten opzichte van het ontwerp gewijzigde) bestemmingsplan.
  Indieners van zienswijzen zijn in de gelegenheid gesteld, over hun zienswijze en een aan hen gezonden concept-beantwoording daarvan, te worden gehoord door een hoorcommissie. Deze commissie is samengesteld uit leden van alle raadsfracties.
  Het reglement van orde van de raad bepaalt dat, wanneer al op andere wijze gelegenheid geboden is te worden gehoord, de mogelijkheid om bij de commissie- en raadsvergadering in te spreken vervalt. Omtrent de ingediende zienswijzen en het raadsvoorstel kan derhalve door of namens indieners van zienswijzen niet ter vergadering worden ingesproken.

 7. 7
  Rondvraag
 8. 8
  Sluiting