Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Frits van der Heide (ChristenUnie)

Frits van der Heide (ChristenUnie)
Emailadres
Frits.vanderHeide@stadskanaal.nl

Rol binnen de raad
Fractievoorzitter ChristenUnie
Lid fractievoorzittersoverleg
Lid vertrouwenscommissie


Hoofdfunctie
Generalist Gebiedsgebonden Politiezorg Nationale Politie (bezoldigd)


Nevenfuncties
Bestuurslid Algemene Christelijke Politiebond (bezoldigd)
Bestuurslid Landelijk Netwerk Christen Politieambtenaren (onbezoldigd)