Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Klaas Pals (D66)

Klaas Pals (D66)
Emailadres
K.Pals@stadskanaal.nl
Telefoonnummer
06 - 81 62 51 35

Rol binnen de raad
Fractievoorzitter D66
Lid fractievoorzittersoverleg
Eerste ondervoorzitter van de raad
Lid vertrouwenscommissie
Lid rekeningcommissie
Lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen
Lid werkgroep raadsprogramma
Lid Klankbordgroep rekenkamer
Lid Werkgroep Stadskanaal – Lilienthal
Hoofdfunctie
Zelfstandig servicekosten expert (bezoldigd)


Nevenfuncties
Commissaris bij Coöperatie BQR-Zorg u.a. (bezoldigd)
Lid commissie raadsleden Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) (onbezoldigd)