Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Frits van der Heide

Frits van der Heide
Politieke partij
ChristenUnie
Emailadres
Frits.vanderHeide@stadskanaal.nl

Rol binnen de raad
Fractievoorzitter ChristenUnie
Lid fractievoorzittersoverleg
Lid vertrouwenscommissie


Hoofdfunctie
Generalist Gebiedsgebonden Politiezorg Nationale Politie (bezoldigd)


Nevenfuncties
Bestuurslid Algemene Christelijke Politiebond (bezoldigd)
Bestuurslid Landelijk Netwerk Christen Politieambtenaren (onbezoldigd)

Stemgedrag

241 Stemmen, 94% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag