Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal

ID
102
Kenmerk
M 2021-06
Onderwerp
Motie realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal
Indiener(s)
  • G. Schipper (PvdA)
  • H.T. Bieze (GBS)
  • J. Mellies (Lokaal Betrokken)
  • K. Pals (D66)
  • M. Luijken (SP)
Ingediend in
Raadsvergadering 2021 (15. Motie vreemd aan de orde Realisatie regenboogpad centrum Stadskanaal (M 2021-06))
maandag 25 oktober 19:30 tot 0:00
Pleinzaal Geert Teis
Stemming
12 voor (SP, PVDA, GBS, VVD, Lokaal Betrokken, D66 en de heer Gelling van het CDA) en 9 tegen (ChristenUnie en CDA exclusief de heer Gelling)
Status
Aangenomen
Verantwoordelijke
G. Brongers-Roffel
Toelichting
Einddatum
28-3-2022
Stand van zaken
In de raad van 13 december is mondeling een toelichting gegeven op de locatie. Naar aanleiding van deze toelichting gaan de werkgroep LHBTI en de wethouder in gesprek.
Behandeld in
Raadsvergadering 2021 (16. Toezeggingen en moties)
maandag 13 december 19:30 tot 0:00
online
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(n)
Stemmen